งานพัสดุ / สมัครงาน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างฯ (รายที่2)

ประกาศผู้ชนะเช่าบริการอินเตอร์เน็ตกองทุนประกันชีวิต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรายบุคคลพนักงานขับรถ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี งวดปีบัญชี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบภายใน ปี2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ณ เดือนสิงหาคม ปี 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564

โหลดเพิ่ม