กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
#เช็กใช้ได้เงิน จริง!!!!! จ่ายแล้ว “เขาทราย แกแล็คซี่” รับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิต หลังจากทำประกันฯ ไว้แล้วขาดส่งเบี้ยประกันเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ร่วม 2 แสนบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กองทุนประกันชีวิตมีเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความรวมแล้วกว่า 1,356 ล้านบาท และมีผู้เอาประกันที่มีสิทธิสูงถึง 991,786 ราย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันมีสิทธิ หลงลืม หรือไม่ทราบว่ามีการทำประกันไว้ หรือบางส่วนไม่ได้มีการเรียกร้องการรับเงินจากบริษัท ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ว่าภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับเงิน บริษัทประกันชีวิตจะต้องนำส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนประกันชีวิต และให้ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาท สามารถขอรับเงินดังกล่าวคืนจากกองทุนได้อีกภายใน 10 ปี


ดังนั้นจึงมอบนโยบายให้กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิประโยชน์จากการทำประกันชีวิตในบทบาทหน้าที่ของกองทุน เกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิของตนผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตและหากพบว่าตนมีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินตามแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเมื่อกองทุนประกันชีวิตได้รับคำขอแล้วจะอนุมัติจ่ายเงินคืนให้โดยเร็ว ด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร


นายกฤษฎากล่าวต่อว่า จากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทำให้ นายสุระ แสนคำ หรือ เขาทราย แกแล็คซี่ ตำนานนักมวยแชมป์เปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทย ได้รับทราบสิทธิของตนเองว่า เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิในเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ หลังจากได้ทำประกันชีวิตไว้เมื่อเกือบ 20 ปีก่อนกับบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 กรมธรรม์ รวมเงิน 180,240 บาท ซึ่งขณะนั้นได้เลิกส่งเบี้ยประกันไปก่อนครบกำหนด เนื่องจากเพื่อนซึ่งเป็นตัวแทนประกัน ไม่มาเก็บเงินค่าเบี้ยประกัน แต่ไม่รู้ว่าประกันที่ทำไว้ยังมีสิทธิประโยชน์อยู่ กองทุนประกันชีวิตจึงได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิในเงินดังกล่าวให้ทราบ และได้ติดต่อมารับเงินเรียบร้อยแล้ว


การเข้าชม : 2032