กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต พร้อมคณะกรรมการบริหาร มอบของที่ระลึกแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ รวม 4 ท่าน
  •     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่กองทุนประกันชีวิต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต พร้อมคณะกรรมการบริหาร มอบของที่ระลึกแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ รวม 4 ท่าน ได้แก่ นายนิพนธ์ ฮะกีมี, นายลวรณ แสงสนิท, นางโชติกา สวนานนท์ และ พลเอก ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์


  •     ในโอกาสนี้ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นายจรัญ สอนสวัสดิ์ พร้อมพนักงานกองทุน ใคร่ขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ สนันสนุนการดำเนินงานของกองทุนด้วยดีมาตลอด จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
การเข้าชม : 1427