กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมพนักงานเข้าแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่6 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
การเข้าชม : 1125